Technologie výroby plastových oken

Plastová okna Slovaktual jsou vyrobena z moderního materiálu PVC, který má extrémně dlouhou životnost. Vyznačují se snadnou údržbou, variabilním designem a mají vynikající tepelně izolační vlastnosti. Používaný profilový systém je produktem společnosti Aluplast a byl vytvořený pro klimatické podmínky Rakouska, Švýcarska a Německa. To znamená, že okna vyrobená z tohoto profilového systému snadno odolávají velkým teplotním změnám.
Základním charakteristickým znakem oken Slovaktual je:
 • Systém tří těsnících rovin
 • Systém vlepování izolačních skel
 • Stavební hloubka profilu
 • Kování okna
Systém třech těsnících rovin nebo systém se středovým dorazovým těsněním znamená, že je prostor mezi rámem a okenním křídlem utěsněný třemi těsněními. V rámové části okna je funkční spára rozdělena pevnou přepážkou (nosem) do dvou komor.
 • Venkovní vlhká komora slouží k odevzdání vlhkosti a vody (kondenzátu) do exteriéru
 • Vnitřní suchá komora chrání kování proti vlhkosti a nečistotám, čímž prodlužuje jeho životnost
 • Odolnost systémů proti větrnému dešti je daleko vyšší, neboť v hnané vodě je v přední vlhké komoře odebraná kinetická energie a netlačí tak na další dvě těsnící roviny
 • Středová přepážka tvoří také bariéru proti násilnému vloupání a přispívá k vyšší bezpečnosti celého systému okna
 • U okna pootevřeného z důvodu větrání je menší riziko vniknutí vody do interiéru díky středové přepážce, která zadrží vodu. V případě systému s dvěma těsněními nic nebrání vniknutí vody ve sklopeném stavu okna

areal Skladové haly Slovaktual s.r.o. Výrobní haly Slovaktual s.r.o. Doprava - Expedice

Systém vlepování izolačních skel představuje moderní technologii instalace izolačního skla do křídla okna vlepením, který se úspěšně využívá v automobilovém, lodním a leteckém průmyslu. Skleněná výplň se pevně vlepí do okenního křídla, čímž se stává jeho neoddělitelnou součástí. Výhody vlepování skla:
 • Další zlepšení tepelné izolace okna o 8% až 10%
 • Zlepšení zvukové izolace díky celoobvodovému pevnému spojení se sklem
 • Menší riziko vzniku rosení na okraji skla, jelikož v křídle se nenachází ocelová výztuž.
 • Vyšší propustnost světla do interiéru, jelikož tyto systémy jsou na pohled užší a toto přispívá k vyšším solárním ziskům
 • Lepší stabilita díky pevnému slepení skla a profilu, křídlo nesedá, sklo se od profilu při vyšších vlivech zatížení neodtáhne
 • Vyšší bezpečnost, protože díky pevnému spojení skla a profilu není možné sklo vytlačit dovnitř a vniknout tak do interiéru. Dále je díky tomuto spojení obtížnější křídlo deformovat
Stavební hloubka profilu je vedle tepelně izolačních vlastností druhou nejpodstatnější veličinou, která svědčí o vhodnosti použití konkrétního profilu pro konkrétní užití. Svědčí o tom, že daný systém odolá zatížení vyvolané větrem, váhou skla (např. v případě použití trojskla) a podobně. Nabídka Slovaktual zahrnuje okna se stavební hloubkou 70 a 85 mm.
Kování okna je mechanismus, pomocí kterého manipulujeme s oknem. Základní úlohou je umocnit kvalitu okna tím, že snadným ovládáním dosáhneme požadovaný efekt. Slovaktual osazuje plastová okna bezpečnostním kováním MACO MULTI MATIC, které se vyznačuje bezpečnostním čepem IS ve tvaru T, který v podstatné míře zvyšuje bezpečnost okna proti vypáčení. V základní výbavě je každé okno osazené jedním kusem tohoto čepu. Na přání zákazníka můžeme tento počet zvýšit. Nabídka také zahrnuje bezpečnostní kliky se zámkem nebo tlačítkem. Kování zabezpečuje tři polohy okna, a to otevřenou polohu, zavřenou polohu, sklopenou polohu a polohu mikroventilace.